Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України

Dn-438

/images/product_images/info_images/606_1.png

/images/product_images/info_images/606_2.png

/images/product_images/info_images/606_3.png

/images/product_images/info_images/606_4.png

У цьому виданні коментування традиційно здійснюється за структурою складу злочину: об'ект - об'єктивна сторона - суб'єкт - суб'єктивна сторона. При цьому автори намагаються максимально деталізувати юридичні ознаки складу злочину, виокремлюючи наукову, практичну, інформаційну частини коментування, а також посилаючись та аналізуючи нормативні джерела суміжних галузей законодавства, зокрема конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, цивільного, земельного.

Завдання коментування автори вирішують шляхом системно-структурного аналізу загальнотеоретичних і голузевих понять, розкриття системних за'язків між кримінально-правовими інститутами, статтями (нормами, складами злочинів), вміщеними у Кримінальному кодексі України та в інших норматиино-правових актах. Роз'яснення положень цього Кодексу здійснено шляхом конкретизації правового матеріалу, визначення виду і структури кримінально-правових норм, розмежування окремих складів злочинів. Конкретизацію кримінально-правових норм проведено як однотипне викладення аналізу кожної статті з наведенням відповідних дефініцій, виділенням у змісті кожної норми статті (яка містить дві обо більше норм) окремих ознак та логічних зв'язків, тлумаченням ознак правових норм.

Наукову частину коментарю становлять чітке визначення основних понять, додаткових і (або) допоміжних термінів, відсилання до відповідних статей Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, інших судових органів.

Практична частина коментарю полягає в наведенні типових правових позицій судових інстанцій, обгрунтуванні дії правових норм у тій чи іншій ситуації, яка відповідає вимогам судової практики або характеризує їх.

Інформаційну частину коментарю утворює точне визначення місця кримінально-правової норми у певному складі нормативно-правових актів або іншої правової інформації. Посилання на той чи інший нормативно-праоовий акт відповідає його чинній редакції.

 

Переплет: твердый
Формат: 170х240мм
Год выпуска: 2016
Кол-во страниц: 1064

Стоимость: 25.000,00 грн.

+ доставка